Razlika između totalitarizma i autoritarizma

Totalitarizam nasuprot autoritarizmu

Demokracija znači slobodu naroda u naciji da biraju. Narod ima moć nad čitavom nacijom. Na većini je odluka kakva će biti sudbina zemlje. Upravo suprotnost ove vrste vodstva u vladi je autoritarna i totalitarna vrsta upravljanja. Ova vrsta vlasti ima samo jednu osobu ili grupu koja vodi čitavu naciju. Ove dvije vrste režima su poput režima diktature, ali svejedno to dvoje ima mnogo razlika.

Prvo, autoritarni režim ima jednog nositelja moći, ili jednu osobu koja je diktator ili odbor ili je na neki drugi način nazvana huntom. Moć ove vrste vlasti monopolizirana je u jednu političku silu. Autoritarizam je više na vladi, a ne društvu.

Totalitarizam je s druge strane poput autoritarizma samo na ekstremni način. Socijalni i ekonomski aspekti nacije više nisu pod nadzorom vlade.

Postoji još toliko razlika koje ta dva režima imaju. Da biste znali i razumjeli razlike između ta dva režima, bolje je poznavati dublje svaki od režima.

Za totalitarni režim, diktatori ili onaj na vlasti ima karizmu nad narodom. Narod je privučen njegovim proročkim vodstvom koje ih tjera da rade ono što diktator naređuje. Primjeri pojedinaca koji imaju pravila koja koriste totalitarizam su Joseph Stalin iz SSSR-a, Benito Mussolini iz Italije i Adolf Hitler iz Njemačke. Postoji osjećaj povezanosti između vladara i cijele nacije. Na taj način diktator može vladati cijelom nacijom. Postoji osjećaj ideologije koji totalitarni dijeli s ljudima, tjerajući ga da ga narod slijedi. To osobu na vlasti čini više od samo pojedinca, ali više vjerovatno teološkim tiraninom. Taj osjećaj božanskog bića koje vodi oduzima im izgled kao vladar koji gladuje moći.

S druge strane, autori su više usredotočeni na status quo i pokreću ih kontrola. Primjeri poznatih autora su Idi Amin Dada iz Ugande, Sadam Husein iz Iraka i Ferdinand Marcos s Filipina. Oni sebe vide kao pojedinačna bića zbog čega su skloni pojavljivanju diktatora koji gladuju vlast. Svoje vladavine nameću kroz strah i odanost. Lojalnost stječu nagradom onih koji surađuju s njima. Moć autoritarne vlade je centralizirana i koncentrirana na jednu vlast; ono potiskuje riječ naroda i svih onih koji joj se protive. Da bi postigao određeni cilj, koristi se političkim strankama i masovnim organizacijama da bi ljude učinio sve što je potrebno kako bi postigao taj određeni cilj.

SAŽETAK:

1.

Autoritarni režim ima jednog vladara, vođu ili odbor, isto kao totalitarni, samo na ekstremni način.
2.

Totalitar ima harizmu nad svojim narodom, dok autoritarni nameće strah nad onima koji se suprotstavljaju i nagrađuje one koji su mu odani..
3.

Totalitar je više božanski ideolog koji će spasiti narod, dok je autoritarni više fokusiran na kontrolu i status quo kao individualista.
4.

Totalitar koristi svoje proročko vodstvo da tjera narod, dok autoritar koristi političke stranke, masovne organizacije i druge propagande da bi ljude slijedio.