SMS vs tekst

Usluga kratkih poruka (SMS) i tekstualna poruka (slanje poruka) ista su stvar. To je sredstvo za slanje kratkih poruka na i sa mobilnih telefona. SMS je izvorno definiran kao dio SMSTekstStajališta za Usluga kratkih poruka Mehanizam prijenosa Centri za poruke odgovorni su za slanje i primanje tekstova. Oni također pokušavaju ponovno poslati poruke ako nisu uspjeli u prvom pokušaju. Izazovi Lažno predstavljanje i neželjenu poštu Veličina 160 znakova upotreba Poslano je 4,1 trilijuna SMS poruka, generirajući prihod od 81 milijardi dolara (u 2008. godini) Uvod (sa Wikipedije) Tekst se može odnositi na slanje poruke (mobitel)

Što se može poslati putem SMS-a / teksta