Arheologija
Moderni su ljudi Homo sapiens, dok Homo habilis bila je vrsta koja je živjela prije 2,2 i 1,6 milijuna godina. Usporedni grafikon Razlike - sličnosti - Usporedni grafikon Homo Habilis...