Nautički Mile vs. Mile

Dok milja je jedinica udaljenosti na kopnu, a nautička milja koristi se za mjerenje udaljenosti na moru.

1 nautička milja = 1.151 MiljaNautički miljeYards 1 milja = 1.760 m 1 nautička milja = 2025.372 m noge 1 milja = 5.280 ft 1 nautička milja = 6076.115 ft inča 1 milja = 63,360 u 1 nautička milja = 72,913 in kilometara 1 milja = 1.609 km 1 nautička milja = 1.852 km milja 1 milja = 1 milja 1 nautička milja = 1.151 mi